Zorgaanbieders werken samen voor dagbesteding en vervoer

BOLSWARD - Timpaan Welzijn, Mind Up, Zorggroep Tellens,Wil, Noorderbrug en Zorggroep Plantein werken aan een proef van dagbesteding.

Zij werken daarbij nauwer samen en maken gebruik van elkaars locaties. De vijf zorgaanbieders en een welzijnsorganisatie voelen zich verantwoordelijk voor een goed aanbod op het gebied van dagbesteding en vervoer, elk voor hun verschillende doelgroepen. Zij onderzoeken op welke wijze kwetsbare inwoners gebruik kunnen maken van faciliteiten, waardoor deze groep inwoners versterkt worden in hun eigen kracht. Het wordt zo mogelijk voor cliënten dichtbij huis, in hun eigen omgeving, een zinvolle dag te maken. Kennis wordt uitgewisseld en netwerken worden vergroot. Meedoen in de samenleving is de overkoepelende doelstelling. In de pilot vervoer bij dagbesteding worden, in het kader van wederkerigheid, óók de kansen voor Wajongers en andere uitkeringsgerechtigden onderzocht. Doel is het vervoer van kwetsbare mensen betaalbaar te maken door de inzet van vrijwilligers die zelf tot een kwetsbare groep behoren. Door deze mensen te ondersteunen bij hun inzet kunnen de kosten van de inhuur van professioneel vervoer aanmerkelijk dalen. Het aantal bussen dat rijdt vanuit de verschillende instellingen kan verminderd worden door vervoersvoorzieningen te combineren.