SWF krijgt ruime voldoende voor dienstverlening

SNEEK - Inwoners geven de gemeente Súdwest-Fryslân een ruime voldoende voor de dienstverlening. Dat is de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’ (WSJG) dat Súdwest-Fryslân in augustus en september heeft laten uitvoeren door het bureau BMC. 

De gemeente scoort op vier van de vijf onderzochte onderdelen boven gemiddeld. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten hun eigen prestaties vergelijken met die van andere vergelijkbare gemeenten. Verantwoordelijk wethouder Leo Pieter Stoel: ,,De resultaten van dit onderzoek geven aan dat we onze dienstverlening in de basis goed op orde hebben. Een mooi resultaat drie jaar na de herindeling, een compliment naar de medewerkers van de gemeente is op zijn plaats.” De wethouder geeft ook aan dat de resultaten van het onderzoek helpen bij het stellen van prioriteiten voor het verder verbeteren van de dienstverlening. ,,Op die punten waar onze inwoners ons lager waarderen dan vergelijkbare gemeenten, moeten we kijken of en hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren”, aldus Stoel. Het onderzoeksbureau heeft 2000 inwoners van Súdwest-Fryslân benaderd. Ruim 28 procent van deze mensen heeft gereageerd. Dit betekent dat 568 inwoners hun mening over de gemeente Súdwest-Fryslân hebben gegeven.De onderzoekers hebben gekeken naar verschillende relaties die inwoners met de gemeente hebben. Hiervoor is een indeling gemaakt in vijf zogenaamde ‘burgerrollen’. Dit zijn: de burger als kiezer,als klant, als onderdaan, als partner en als wijkbewoner. In het volledige rapport staan de verschillende deelvragen die hierbij horen.