Han van Beers krijgt ‘Stimuleringsprijs’

Hindeloopen - ,,Hy hat der gefoel foar’’, zo zei secretaris Luky van der Wal van Stichting Stadsherstel Hindeloopen over het initiatief van inwoner Han van Beers om een nieuwe woning in oude, passende stijl te bouwen op een al enige jaren braak liggend terrein. Zij stond met die mening niet alleen want de stichting heeft dit jaar de ‘Stimuleringsprijs’ toegekend aan Han van Beers. De prijs bedraagt €500, maar meer nog ,,Is it de ear fansels dat jo dizze priis krije.’’

Luky van der Wal woont ruim veertig jaar in Hindeloopen en zij weet nog dat er vroeger in de Schoolstraat net zo’n huis stond, voordat verrommeling en verval er een leeg terrein zonder bebouwing van maakten. ,,It is yn passende stijl boud, sis mar yn âlde stijl. De nije bewenner giet der ek fêst wenjen en by it bouwen stie hy iepen foar help. Hy frege gauris oan oaren hoe’t it moast. Boppedat binne wy as stichting bliid mei permanente bewenning.’’ Nu is tegenwoordig het aankopen van vakantiewoningen in Hindeloopen geen echt probleem meer. ,,Sa’n fjirtich jier lyn wie dat slim. Doe hat Pleatselik Belang him tsjin dat ferskynsel keard en no is it eins al jierren net mear in echt probleem.’’ De prijs is bedoeld voor particulieren die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de verfraaiïng van Hindeloopen. De Stichting Stadsherstel Hindeloopen is in 1970 opgericht en heeft zo’n 70 donateurs met negen stichtingsbestuurders.