Burgemeester Willem Hoornstra geridderd

Balk - Burgemeester Willem Hoornstra van Gaasterlân-Sleat is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning John Jorritsma maakte dit zojuist bekend bij een afscheidsbezoek aan de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat.

De gemeente fuseert op 1 januari met Lemsterland en Skarsterlân tot De Friese Meren. Hoornstra (65) stopt dan als burgemeester. Jorritsma prees Hoornstra voor zijn inzet vanaf 1978 voor het openbaar bestuur. Hij was eerst raadslid en wethouder in de gemeente Doniawerstal. Na de fusie in 1984 met Haskerland was hij raadslid en wethouder in de nieuwe gemeente Skarsterlân. Vanaf 1988 was hij eerst burgemeester in Brakel, daarna in Heerde (vanaf 1997) en tenslotte in Gaasterlân-Sleat (vanaf 2007). In Brakel maakte hij door de hoogwaterproblematiek hectische tijden mee met een evacuatie van de bevolking en emotionele discussies over dijkverzwaring. In Heerde zorgden de uitbraak van Mond-en-klauwzeer (2001) en van Klassieke Vogelpest (2003) voor veel emoties in het gebied. In al die situaties hield Hoornstra het hoofd koel en loodste hij de gemeenten en inwoners door de hectische tijd heen. Zowel in Doniawerstal als in Brakel en Gaasterlân-Sleat maakte Hoornstra een gemeentefusie mee. Bijna een jaar geleden kon hij met pensioen. Maar als kroon op zijn werk wilde Hoornstra graag de fusie van Gaasterlân-Sleat tot de laatste dag begeleiden. Vandaar dat hij na zijn 65ste verjaardag als waarnemend burgemeester nog bijna een jaar aanbleef. Naast zijn gemeentewerk heeft Hoornstra zich ook vele jaren ingezet voor allerlei maatschappelijke organisaties. Jorritsma speldde hem de versierselen op die horen bij de ridderorde. Dit gebeurde in de raadszaal in Balk.