Opbrengst MorraRun opnieuw groter

Hemelum - De MorraRun voor Kika in Hemelum op zondag 8 december overtrof qua financieel resultaat de editie van een jaar geleden en dus was organisator Thijs Tuinstra uitermate tevreden.

Hoe veel meer kon hij nog niet exact zeggen omdat er een tweetal eigen initiatieven met een eigen actie meedeed. Zo liep Silo uit Bunnik voor een eigen bijdrage die aan de meet €580 opleverde. Een gymgroep uit Bolsward liep ook voor een eigen actie en die opbrengst is nog niet bekend. Dus blijft het bij een schatting. Thijs Tuinstra: ,,Rekkenje mar dat it bedrach tusken de trije en fjouwertûzen leit.'' En dat is een flinke stijging vergeleken met vorig jaar toen er ruim 2000 euro werd bijeengelopen. Het was dit jaar de vierde keer dat de MorraRun werd gehouden en het was de eerste keer dat de loop Hemelum als startplek had. De loop wil een blijvertje worden op de atletiekkalender want de loop wil meer zijn dan alleen een evenement om geld op te halen voor een goed doel. Meer hierover in de Balkster Courant van donderdag 12 december.