Zware nederlaag damclub Balk tegen Nijemirdum

Balk - Damclub Balk heeft afgelopen week een zware nederlaag geleden tegen damclub Nijemirdum.

De damclub Balk heeft behoorlijk aan kracht ingeboet door het verlies van enkele goede spelers. Mede hierdoor en door afwezigheid van nog enkele spelers waren de overige dammers lang niet opgewassen tegen hun tegenstrevers van Nijemirdum. Er werd zelfs geen enkele overwinning geboekt. Er werd verloren met 8 tegen 22. De persoonlijke prestaties waren als volgt, waarbij de eerstgenoemde spelers Balksters zijn: 1. S. Berkepas – I. v.d. Veer 1-1, 2. F. Verhoeff – J. v.d. Goot 0-2, 3. J. Hoekstra – G. Baukema 1-1, 4.. S. Boersma – P. Akkerman 1-1, 5. C. v.d. Goot – A. Batteram 1-1, 6. S. Brandenburg – H. de Vries 0-2, 7. H.J. Visser – E. Reinsma 1-1, 8. J. Folkerts – L. Hoogkamp 0-2, 9. J. v. Berkum – P. v.d. Wal 0-2, 10. F. Mast – L. Walinga 0-2, 11. J. Smits – B. Pietersma 1-1, 12. J. Engelsma – H.Bokma 1-1, 13. F. de Jong – R. Dijkstra 1-1, 14. W. Hospes – A. Roskam 0-2, 15. D. Louwerman – M. Pietersma 0-2.