Mirjam Bakker lijsttrekker D66 Súdwest-Fryslân

BOLSWARD - Mirjam Bakker uit Sneek, momenteel al fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, is door de leden van de afdeling gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Nummer twee is Riejanne Bouma uit Warns en op drie staat Jan Hoekstra uit Folsgare, respectievelijk al vertegenwoordiger in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten en de commissie Boarger en Mienskip. De kandidatenlijst telt vijftien namen. Acht kandidaten hebben aangegeven het raadslidmaatschap te accepteren en zeven als lijstduwer te willen fungeren. De kandidaten zijn: 1. Mirjam Bakker, Sneek 2. Riejanne Bouma, Warns 3. Jan Hoekstra, Folsgare 4. Bouke van Dijk, Makkum 5. Jolle Jansma, Sneek 6. Dirk Hakze, Sneek 7. Marieke Vellinga-Beemsterboer, Sneek 8. Jozef Robroek, Hommerts