Werkzaamheden sluis Workum van start

Workum - De werkzaamheden aan de sluis in Workum zijn vanochtend van start gegaan. Gedeputeerde Jannewietske de Vries van provincie Fryslân liet hiervoor een onderdeel van de damwand die voor de sluis staat in het water zakken.

In een feestelijke bijeenkomst werden betrokkenen en geïnteresseerden geïnformeerd over de werkzaamheden aan de sluis. Het werk moet op 1 maart 2014 klaar zijn. Door de drempel in de sluis te verlagen, kunnen grotere boten (1.90 meter) straks ook Workum binnenvaren. Met de huidige diepgang van 1,65 meter kan dat nog niet. Aan de Workumer kant van de sluis komen nieuwe deuren. De sluisdeuren aan de kant van It Soal krijgen een onderhoudsbeurt. Daarnaast worden enkele kleine onderhoudsklussen uitgevoerd, zoals het voegen van het metselwerk.

Planning van de werkzaamheden

Tot 1 maart 2014 is de sluis afgesloten voor vaarverkeer. Daarna moeten de werkzaamheden klaar zijn. Om de watersporters tijdens het vaarseizoen niet te hinderen, wordt er tijdens het stormseizoen gewerkt. De planning is daarom afhankelijk van de weersomstandigheden.

Workum beter op de kaart

De werkzaamheden aan sluis Workum zijn onderdeel van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. De verlaging van de sluisdrempel sluit goed aan bij het Masterplan Workum, maar maakt er geen deel van uit. De gemeente heeft dit plan opgesteld met behulp van Het Friese Merenproject. Het Masterplan heeft als doel om toegangspoort Workum aantrekkelijker te maken voor de watersporters. Gemeente en provincie proberen de werkzaamheden bij de uitvoering zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.