Gemeenten sluiten nieuwe overeenkomst zwerfdieren met De Nomadenhof

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft samen met de gemeenten die opgaan in de gemeente De Friese Meren een nieuwe overeenkomst gesloten met zwerfdierenopvang De Nomadenhof in Sneek. Daarmee is de opvang van rondzwervende honden en katten voor de komende 4 jaar geregeld.

De gemeenten hebben het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd met zowel De Nomadenhof als de dierenambulances Dier in Nood en Friese Meren.Met alle partijen is overeenstemming bereikt over heldere en duidelijke afspraken om de opvang van zwerfdieren zo goed mogelijk te regelen en op die manier het dierenwelzijn te verbeteren. Nadat de betrokken burgemeesters de overeenkomst al hadden getekend, was het nu aan voorzitter Geert Jan van der Scheer van de Stichting Zwerfdierenopvang De Nomadenhof om de overeenkomst definitief te maken, onder toeziend oog van verantwoordelijk wethouder Sjoerd Tolsma van de gemeente Súdwest-Fryslân. Op de foto links Geert Jan van der Scheer van De Nomadenhof, rechts wethouder Sjoerd Tolsma.