Tevredenheid én zorgen over begroting SWF

IJLST - Dat de meerjarenbegroting zonder lastenverzwaring sluitend is, stemde de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân gisteravond in IJlst begrijpelijkerwijs tot tevredenheid. 

Maar zonder uitzondering spraken de raadsfracties, die wel hun goedkeuring gaven aan de begroting 2014,  hun zorgen uit over bijvoorbeeld de op handen zijnde decentralisatie van het zorgdomein, de forse afboekingen voor het grondbeleid en de onzekere financiering voor het kernenbeleid. Ruurd Abma van Gemeentebelangen hield een kritisch betoog over de soms nog steeds gebrekkige communicatie, de kwestie rond de griffier en de forse greep uit de reserves op de begroting rond te breien. De motie van Groenlinks om via een prijsverlaging, in combinatie met duurzaam bouwen, de grondverkoop te stimuleren, werd in de raadsvergadering als sympathiek betiteld, maar haalde het niet. Wel schaarde de raad zich unaniem achter de motie van FNP, GL, D66 en CU om de provincie te bewegen haast te maken voor de ontsluitingsweg naar Stavoren.  De verkeerssituatie in Warns en Hemelum schreeuwt om snelle verbetering. VVD'er Hielke Bandstra was zo wijs, de geluiden van zijn collega's meenemend, het amendement voor afschaffing van het sluisgeld een een lichte compensatieverhoging van het liggeld in te trekken. De teneur in de raad was toch eerst liever de evaluatie rond het bruggeld af te wachten.  Wordt derhalve begin volgend jaar vervolgd.