Verdiepingsavond Mijn Gaasterland over duurzame energie Balk, Wyckel en Sloten

Balk - Mijn Gaasterland nodigt, in navolging op de interesseavonden in Balk, Wyckel en Sloten, geïnteresseerden uit voor de verdiepingsavond op dinsdag 26 november. De avond wordt gehouden in De Treemter in Balk en start om 20:00 uur.

Mijn Gaasterland Groen

Mijn Gaasterland is initiatiefnemer in diverse projecten om duurzaamheid door te vertalen in praktische acties. Op deze manier wil Mijn Gaasterland energiebesparing en duurzaam energiegebruik dichterbij de burger te brengen. Een eerste stap op weg naar duurzaam energiegebruik in Gaasterland is het bouwen van een breed draagvlak. Daartoe is vanaf dit voorjaar een inventarisatie-ronde langs alle steden en dorpen in Gaasterland gestart. Zo is in het voorjaar gestart met Harich en Ruigahuizen. Na de zomer is de rondgang doorgezet in Balk en afgelopen maand in Wyckel en Sloten. Doel van de inventarisatie is het in kaart brengen van bestaande initiatieven, informeren over concrete acties en inventariseren van de interesse per dorp of stad. De verdiepingsavond op dinsdag 26 november gaat dieper in op de onderwerpen die tijdens de eerste inventarisatieavond kort zijn aangestipt. Aanwezigen hebben onderwerpen aan kunnen geven waar bijzondere interesse naar uit ging. Deze avond omvat inhoudelijke sessies over specifiek deze onderwerpen. In twee rondes van drie sessies worden de thema’s energiebesparing, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen en het opzetten van een energie coöperatie nader onder de loep genomen. Uiteraard is er volop ruimte voor interactie en vragen, zodat aanwezigen aan het eind van de avond volop zijn bijgepraat over de laatste stand van zaken, maar ook antwoord hebben gekregen op eigen energie vraagstukken.

Over Mijn Gaasterland

'Mijn Gaasterland’ is een actieve groep mensen die duurzame initiatieven wil ontwikkelen en uitvoeren in de eigen leefomgeving. Pijlers daarbij zijn een duurzame toekomst en een betrokken samenleving. Op deze manier wil ‘Mijn Gaasterland’ bijdragen aan de bewustwording van de samenleving en concrete activiteiten initiëren om duurzaamheid praktisch te maken voor iedereen.