Week van Valpreventie Senioren

SNEEK - In de week van maandag 30 september tot en met zaterdag 5 oktober wordt in de gemeenten Súdwest Fryslân en De Friese Meren (in oprichting) aandacht besteed aan valpreventie bij senioren.

Dit gebeurt tijdens het wekelijkse sportuurtje op clubs waarop senioren zijn aangesloten, zoals bijvoorbeeld bij de wandel-, gymnastiek- of volksdansgroep. De meeste  sportdocenten die actief zijn in deze twee gemeenten hebben hiertoe een korte scholing gevolgd. Zij zullen in deze Week van de Valpreventie tijdens de les allerlei oefeningen met de senioren-sportgroepen doen, die gericht zijn op het voorkomen van vallen, zoals balans- en spierversterkende oefeningen. De week van de Valpreventie maakt deel uit van het Regionaal actieplan Halt u Valt!, die dit jaar in de gemeenten Súdwest Fryslân en De Friese Meren (in oprichting) wordt uitgevoerd. Deze gemeenten willen door het organiseren van verschillende activiteiten het aantal valincidenten onder 65 plussers met 10 procent verminderen. Zo worden fietsdagen voor senioren georganiseerd met speciale aandacht voor valpreventie. In het najaar zullen zorgconsulenten en ouderenadviseurs worden geschoold, zodat zij tijdens huisbezoeken bij senioren nog beter letten op onveilige situaties in en om huis.  Die situaties kunnen dan direct met de betrokkene worden besproken en er kan gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht. Ouderenorganisaties, buurtverenigingen of huurders-verenigingen kunne voorlichting over valpreventie aanvragen bij Timpaan Welzijn , Poort 20, Oude Koemarkt 20 te Sneek, tel. 0515 414162 of mailen naar r.niezink@timpaanwelzijn.nl