Brug Warns in januari en februari 2014 gestremd

WARNS - De brug in Warns is in januari en februari 2014 vanwege werkzaamheden gestremd. 

De Johan Frisosluis in Stavoren is tussen 1 november 2013 en 1 april 2014 buiten gebruik. Gelijktijdige stremming van de sluis en brug blijft daarmee, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, beperkt tot de eerste twee maanden van 2014. Gedurende deze periode is het gebied tussen Warns en Stavoren niet over water bereikbaar. Dit geldt niet voor schepen die gebruik kunnen maken van de Oude Sluis in Stavoren.   De brug in Warns wordt op afstand bedienbaar gemaakt en de aannemer vervangt de besturing. Ook vindt onderhoud plaats aan de brugconstructie, zoals het vervangen van assen en balanspriemen. Na overleg met belanghebbenden uit het gebied en de aannemer bleek het mogelijk de duur van de stremming te beperken tot twee maanden. Eerder was sprake van een stremming van vijf maanden.   De stremming van de bestaande sluis in Stavoren, van 1 november 2013 tot 1 april 2014, blijft wel gehandhaafd. Met de aannemer is besproken of het mogelijk is om korter te stremmen. Dit blijkt om een aantal redenen helaas niet het geval. De werkzaamheden zijn ingrijpend en bestaan uit het loskoppelen van de besturing en het vervangen van alle bewegingswerken. Daardoor is het bedienen van de sluis niet mogelijk. Ook de brug wordt vervangen en nagekeken. Bovendien vinden de werkzaamheden in het stormseizoen plaats. De sluis is onderdeel van de primaire kering en mag alleen worden gebruikt als de veiligheid kan worden gewaarborgd. Omvang en aard van de werkzaamheden maken het dus nodig vijf maanden te stremmen.   Bereikbaarheid watersportbedrijven In januari en februari 2014 is het gebied tussen Warns en Stavoren dus niet over water bereikbaar. Dit geldt niet voor schepen die gebruik kunnen maken van de Oude Sluis en de Koebrug in Stavoren. Deze sluis heeft een afmeting van 31 meter lengte, 6,50 meter breedte en een diepgang van 1,50 meter. Buiten deze periode om zijn de watersportbedrijven ook voor andere schepen (via een omweg) gewoon bereikbaar.   Schepen die tussen 1 november 2013 en 1 april 2014 vanaf het IJsselmeer Fryslân in willen, kunnen dat doen via de sluizen van Lemmer en Makkum. Omvaren via Workum is niet mogelijk, omdat de sluis in Workum tussen 1 november 2013 en 1 maart 2014 ook een opknapbeurt krijgt.De omleidingsroutes staan aangegeven op borden langs de vaarwegen.   De werkzaamheden in Stavoren en Warns maken een einde aan lange wachttijden en onveilige situaties in het hoogseizoen. Ballast Nedam verbetert de sluis in Stavoren en de brug in Warns in opdracht van Provincie Fryslân. De uitbreiding van de Johan Frisosluis is onderdeel van Het Friese Merenproject.