VVD De Friese Meren dient motie in tegen betutteling

BALK - De fracties van VVD De Friese Meren dienen woensdag tijdens de raadsvergaderingen van Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân  een motie in tegen de voornemens van het Rijk om via een wet vast te leggen hoe iedere gemeente te werk moet gaan met vergunningverlening en handhaving.

  Naar de mening van de VVD zijn de aanstaande regels onnodig en overbodig. Buiten kijf staat dat de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving goed moet zijn. “Maar de manier waarop gemeenten dit inrichten en met hoeveel mensen moet het Rijk niet bepalen.  Zeker nu de gemeente n in Nederland en ook De Friese Meren voor grote bezuinigingen staan, waarvan ook een deel moet worden geleverd door het ambtelijk apparaat past het niet dat de Rijksoverheid gaat betuttelen  De VVD staat voor een kleinere overheid en minder bureaucratie. Deze wet past daar dus niet in”, zegt Olaf Storms, VVD raadslid in Gaasterlân-Sleat.