Weromsjen yn Gaasterlân (134)

Balk - Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuidwesthoek van Friesland onderdak bood aan duizenden gevluchte Belgische militairen. Het HWG wil door middel van een tentoonstelling aandacht besteden aan dit feit. In het archief van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân bevinden zich een aantal foto’s waar we graag meer van willen weten. Deze foto is gemaakt in Oudemirdum voor de villa Simmerwille aan Jan Schotanuswei tegenover het Huningspaed. Wie staan er op de foto? Wanneer is de villa Simmerwille gebouwd en wie was de opdrachtgever?  Hebt u nog foto’s of andere wetenswaardigheden uit de periode van de 1e wereldoorlog neem dan contact met ons op.

  Foto: HWG  tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327