Jan de Graaf start met winst bij dc Warns

WARNS - Damclub Warns is het nieuwe seizoen met 15 leden begonnen, waarvan elf in de eerste klas spelen en vier in de jeugdklas. 

Uitslagen: Jan de Graaf  -  Wiepy de Jong        2-0; Bauke v.d.Wal  -  Jan Venema          1-1; Wiebe Bruinsma  -  Henk Venema   2-0;Jan Westhof  -  Feike Valk                 0-2         Jeugdklas Cor Bijsterbosch  - Jacob v. Dam       0-2; Hielke Jacobi       - Jabik Folkertsma 2-0