Scheepsmaatjes scheppen en feesten op maatjesdag Balk

BALK - De Paadwizer in Balk was zaterdag de locatie voor de negende Scheepsmaatjesdag van de Scheepsmaatjeswerkgroep die te gast waren bij de parochie in Balk.

Deze dag is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, die  Scheepsmaatjes worden genoemd. Parochianen die deze dag met de Scheepsmaatjes willen optrekken heten Maatjes. De meeste Scheepsmaatjes hebben een vast Maatje. Het is de bedoeling dat er na deze dag blijvende contacten onderhouden worden, zoals eens een kopje koffie drinken, eens samen gaan wandelen of iets anders samen ondernemen. De dag begon met trekzak-muziek en koffie met oranjekoek bij binnenkomst. De stemming zat er meteen goed in, mede door de feestelijk versierde ruimte in de Paadwizer. Nadat 'God' aan de scheepsmaatjes en hun maatjes had laten weten dat hij zich nogal verveelde in het oersaaie, donkere en lege heelal, werden er door hen allerlei ‘schepsels’ voor hem geknutseld in de diverse zaaltjes van de Paadwizer. Vervolgens werden de creaties naar de kerkzaal gebracht en langzaam zag ‘God’ een prachtige schepping ontstaan. Na het feestmaal van patat en ijs, waarvan door menigeen twee porties werden verorberd, werd er buiten in groepen nog gezocht naar dieren om de schepping aan te vullen: een hele speurtocht die gezamenlijk werd besloten met het zingen van allerlei bekende dierenliedjes. De stemming zat er toen goed in: bijna iedereen wilde wel even naar voren komen om een liedje te zingen voor de microfoon. De dag werd afgesloten met een viering waarbij het gelegenheidskoor van de Balkster parochie zong, begeleid door de organiste  van de Paadwizer en een dwarsfluitspeelster. ‘God’ zag dat elk schepsel anders was, maar ook dat dat goed was. Hij vroeg alle aanwezigen om daar met zijn allen zorg voor te blijven dragen en dat was een mooie afsluiting van deze bijzondere dag die veel mensen heeft geraakt.