Fietsexcursie met It Fryske Gea

Balk - RIJS - It Fryske Gea houdt zaterdag om 9.30 uur een fietsexcursie door Gaasterland.

Het bos is van bijzondere historische waarde. In 1849 werd hier een steenkist gevonden, wat duidelijk maakte dat er lang geleden in Gaasterland al mensen leefde. De steenkist zelf is inmiddels niet meer te zien in het Rysterbosk, enkel de plaats waar deze gevonden is. Deze plaats is aangegeven met een steen met inscriptie en een aanduiding van het monument op de plattegrond. Andere belangrijke vondsten zijn een veertiende-eeuws grafveld en vredestempeltje dat kort na de overheersing van Napoleon opgericht moet zijn. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 4 oktober 12.30 uur bij het kantoor van It Fryske Gea, tel (0512) 381448.