Subsidie voor boer: asbest eraf, zonnepanelen erop

REGIO - Boeren die asbestdaken laten verwijderen en het nieuwe dak voorzien van zonnepanelen, kunnen vanaf 1 juli in aanmerking komen voor een provinciale subsidie. In Friesland is voor dit project 1,5 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie bedraagt € 3 per m2 gesaneerd asbestdak. Dit is ongeveer een derde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Alleen bedrijven met een agrarisch inkomen komen in aanmerking voor de subsidie. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 400 m2 asbestdak gehanteerd. Sanering van asbestdaken van gebouwen die voor nevenfuncties in gebruik zijn, kan ook, mits op hetzelfde bouwblok. In totaal kan per aanvrager maximaal € 7500,- subsidie worden verstrekt worden.

Zonnepanelen

Elke sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen met als minimum 15 kW piekvermogen. Plaatsing op een ander dak dan het gesaneerde dak is mogelijk, op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt. Het project loopt tot eind 2014. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2014. Meer informatie op www.asbestvanhetdak.nl.