Het rommelt bij VVD De Friese Meren

LEMMER/BALK -  Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond 26 juni in Lemsterland hebben de raadsleden Remboud van Iddekinge en Berto Fijn van Draat aangegeven als zelfstandige fractie, los van de VVD verder te gaan.

Ze zijn het niet eens met het beleid van de liberalen. Wel  hebben ze bij de VVD aangegeven ondanks deze afsplitsing de coalitie in Lemsterland wel te blijven steunen. Hakim Faber (Skarsterlân) en Jelle Belksma (Gaasterlân-Sleat) hebben aangegeven de VVD fractie eveneens te verlaten. Het bestuur van de VVD De Friese Meren betreurt het vertrek van de raadsleden. Naar aanleiding van het vertrek van dhr. Faber, die op plaats zes van de kandidatenlijst stond, heeft het bestuur besloten om de kandidatenlijst vanaf plaats 7 één plaats naar voren te schuiven.