,,Kinderen weer de kerk in''

SINTNICOLAASGA - ,,Veel kinderen in Nederland zien zelden of nooit een kerk van binnen. Daarmee missen ze iets belangrijks: de beleving van het ronddolen in een prachtige, eeuwenoude kerk.'' Tsjerkepaad wil kinderen in dit jubileumjaar graag laten kennismaken met de kerken als belangrijk cultureel erfgoed. Op 3 juli wordt dit met veel kinderen gevierd in de Protestantse Kerk in Sint Nicolaasga, waar Roelof Speelman met zijn Poppentheatershow een optreden verzorgt in de kerk.

Tsjerkepaad is een stichting die in Fryslân kerkgenootschappen stimuleert om ’s zomers haar gebouwen open te stellen voor belangstellenden. Naast het gebruik voor (zondagse) erediensten zijn deze kerken ook van belang als cultureel erfgoed. Ook dit jaar zijn ongeveer 250 meest historische gebouwen weer voor het publiek toegankelijk op zaterdagmiddagen van 6 juli t/m 14 september (13.30 – 17.00 uur). Tsjerkepaad bestaat 10 jaar en daarom zijn er extra jubileumactiviteiten gepland. Een daarvan is het Bernetsjerkepaad. Tsjerkepaad wil kinderen graag kennis laten maken met de waardevolle historische kerkgebouwen  in hun omgeving. In de meeste deelnemende kerken liggen vragenlijsten klaar voor basisschoolleerlingen om in te vullen. Deze lijsten nodigen uit om gericht de kerk te bezichtigen. In sommige kerken zijn vrijwilligers bereid om rondleidingen te geven.  Alle basisscholen in Friesland worden gestimuleerd om een kerk in hun omgeving te bezoeken.