Thomas Groeneveld (PvdA) nieuw lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

LEEUWARDEN - Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft in zijn vergadering van 2 juli

Thomas Groeneveld (28) geïnstalleerd als AB-lid namens de fractie van de PvdA.
Groeneveld uit Makkum studeerde bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie en werkte enkele jaren voor diverse gemeenten.
Nu is hij zelfstandig ondernemer en sinds 2007 gemeenteraadslid. Eerst in Wûnseradiel, nu in Súdwest-Fryslân.
Thomas Groeneveld is voor de PvdA de opvolger van voormalig AB-lid Henk Mulder die onlangs tot wethouder Ruimtelijke Ordening in de gemeente Almere werd
benoemd. De PvdA-fractie wordt verder gevormd door de nieuwe fractievoorzitter Remco Admiraal uit Dokkum en Jelle de Visser uit Goutum. Daarnaast heeft de PvdA
een vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur; Wietze de Haan uit Lemmer.