Fusiegemeente De Friese Meren participeert in opkomstbevorderingscampagne verkiezingen

Joure - Fusiegemeente De Friese Meren doet toch, zij het op bescheiden schaal, mee aan de gezamenlijke campagne ter bevordering van de opkomst bij de verkiezingen met Leeuwarden en Heerenveen.

Vanwege de herindelingsverkiezingen op 13 november organiseren de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden een opkomstbevorderingscampagne. Deze gemeenten gaan een breed scala aan middelen inzetten, waaronder regionale media, lokale media, internet, busreclame, abri-reclame, posters en flyers. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat hebben in maart besloten niet mee te doen, met name vanwege de hoge kosten. De campagne gaat wel gewoon door. Om verwarring bij burgers te voorkomen besluiten de colleges nu toch mee te doen in de campagne, maar de gemeenten beperken het tot een 'basispakket' van maximaal 8000 euro. Dat basispakket houdt in dat de Friese Meren participeert in de radioreclame, advertenties in regionale en lokale kranten en de website.