Friezen krijgen eigen energiebedrijf

RAERD - De Enerzjy Koöperaasje Fryslân is officieel van start gegaan onder de naam Ús Koöperaasje. Dit gebeurde vrijdag op de duurzame dorpenmarkt in Raerd. Friese huishoudens kunnen nu gas en stroom afnemen van een eigen groen energiebedrijf.

''Ús Koöperaasje is een burgerinitiatief. Het onorthodoxe energiebedrijf levert niet alleen energie. De winst gaat rechtstreeks terug naar de plaatselijke coöperaties. De leden ervan bepalen zelf waarin zij het geld steken. Het bedrijf zonder dure reclamecampagnes en dikbetaalde managers wil bestaande coöperaties ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren. Doel is samen zoveel mogelijk groene energie te produceren en onafhankelijk worden  van de internationale energiemarkt.'' <h2>Vertraging</h2> Het bestuur, onder voorzitterschap van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, betreurt het dat de start fikse vertraging opliep. ''Maar in de tussentijd konden we alles wel goed op de rails zetten. Vanaf vandaag kunnen we echt stroom en gas leveren’’, aldus Waanders. Eind 2012 zou de energielevering al beginnen. Net als andere coöperaties zou Ús Koöperaasje gebruik maken van de vergunning en diensten van een bestaand energiebedrijf. Maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM, voorheen NMa) keurde deze constructie af. <h2>Tijdrovend</h2> Waanders: ''Wij moesten opeens óf als wederverkoper van een energiebedrijf gaan fungeren óf zelf een leveringsvergunning aanvragen. Om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen opereren heeft de laatste optie onze voorkeur. De vergunningaanvraag is echter een complexe en tijdrovende operatie. We doen dit daarom samen met de gelijkgestemde coöperaties in Groningen en Drenthe, Grunneger Power en Drentse KEI.’’ Waanders verwacht dat de vergunningaanvraag in het najaar is afgerond. Ús Koöperaasje zal dan zelf energie leveren. Omdat het bestuur niet langer wil wachten, wordt tot die tijd groene stroom van Greenchoice ingekocht. Dit gebeurt via het bestaande kanaal van De Amelander Energie Coöperatie, de dochter die mede aan de wieg stond van Ús Koöperaasje.