Nieuw standaardwerk voor vogels in Fryslân

BALK -  Na bijna 40 jaar komt er een vervolg op de driedelige boekenserie ‘Vogels in Friesland’. Een werkgroep met Friese vogelkundigen, verenigd in de Stichting Avifauna Fryslân, bereidt plannen voor om in 2018 een nieuw, tweedelig boekwerk over vogels in Fryslân te laten verschijnen. Daarin zal niet alleen de aandacht gericht zijn op vogels die in Fryslân broeden, maar ook die de provincie als tussenstop op trek of als overwinteringsgebied gebruiken. Er zal ruimschoots aandacht uitgaan naar de grote veranderingen in het Friese landschap in de afgelopen veertig jaar en de gevolgen daarvan voor de vogelstand.

De Stichting Avifauna Fryslân wil gebruik maken van vogelgegevens die sinds halverwege jaren zeventig verzameld zijn en daarmee de ontwikkelingen van de vogelstand in onze provincie gedetailleerd beschrijven. Voor deze omvangrijke klus trekt de stichting vijf jaar uit. In die periode worden niet alleen in het kader van het nieuwe landelijke atlasproject gegevens verzameld. Ook ‘historische’ gegevens vanaf 1975, na de vorige boekuitgave ‘Vogels in Friesland’ zullen uit archieven, gegevensbestanden en veldboekjes gehaald worden, om ze vervolgens in de uitgave te presenteren. Voor de totstandkoming van dit aansprekende  standaardwerk zal een beroep worden gedaan op de vele honderden vrijwillige vogeltellers, vogelwachten en natuurorganisaties. Een redactie van ervaren Friese vogelkundigen, professionele gegevensverwerkers en diverse deskundige auteurs staan borg voor een prachtige, informatieve uitgave. Een Friese uitgever zorgt voor een aansprekende vormgeving, druk en distributie van het tweedelige boekwerk.