Eerste vier gezenderde grutto’s de Sahara over

BALK -  Afgelopen week zijn vier van de twaalf gezenderde grutto’s de Sahara overgestoken. ‘Lisboa’ en ‘Paris’ vlogen naar de rijstvelden in de delta van de Senegalrivier en 'Madrid' landde in die van Guinée-Bissau. Net als de naar die streek vernoemde steltloper 'Bissau'. 

  De meeste grutto’s die het team van wetenschapper Theunis Piersma van een zender voorzag, verblijven op dit moment in Zuid-Spanje. Verwacht wordt dat nóg een aantal hiervan de reis over de Sahara maakt. Ook zijn er grutto's die nog in Nederland verblijven. In de pas gemaaide weilanden en ondiepe plassen vindt men nog jonge vogels en enkele ouders die laat in het seizoen voor hun kroost moeten zorgen. Van de gezenderde vogels is ‘Bordeaux’ nog de enige in Nederland. Zij verblijft op de natte weilanden tussen de kassencomplexen bij Delft en Zoetermeer.   Zenders geen last voor grutto's Volgens projectleider Piersma is het zenderproject een doorslaand succes. “De grutto’s die begin februari 2013 in de Spaanse Extremadura werden uitgerust met rugzakzenders, gedragen zich volkomen normaal en lijken op geen enkele manier last te hebben van de zenders. Omdat we verwachten dat de zenders, die worden opgeladen door zonnepaneeltjes, blijven functioneren, zullen we de grutto’s die overleven ook de komende jaren kunnen volgen”, aldus de onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen en het Global Flyway Network dat actief is binnen Kening fan 'e Greide.   Belangrijke gegevens “Met de zenders verzamelen we belangrijke gegevens”, gaat Piersma verder. “Zo is de constatering dat de grutto's veel tussenstops maken in Frankrijk, voor de Franse vogelbescherming cruciale informatie om het jachtmoratorium op grutto’s voort te zetten. Mooi meegenomen is dat het grote publiek de kans heeft om de trek mee te beleven. Als we de financiering rond krijgen, hopen we de komende winter opnieuw een aantal grutto’s te zenderen. Zo voorkomen we dat we deze effectieve ‘vliegende waakhonden’ langs de trekroute kwijtraken.”