Weromsjen yn Gaasterlan (125)

Balk - In de komende afleveringen van deze rubriek komt de historie van een stukje Westein in Balk aan bod. In 1936 neemt de uit Ferwerd afkomstige Hendrik Jans de Roest de bakkerij aan het Westein in Balk over van de familie Brandsma. Zijn grootvader was schoenmaker in Hemelum en Balk.  Zijn vader, Jan de Roest, was bakker in Oosterend en later in Ferwerd. Als bestuurlid van de bakkervakschool was Jan de Roest actief  bij onder andere de bouw van een nieuw schoolgebouw aan de Ruusbroecstraat in Leeuwarden. Op de foto van rond 1960 links met de witte muren de bakkerij van Hendrik de Roest aan het Westein. De foto is genomen vanaf het dak van hotel Teernstra.

Foto en tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327