Nieuw poldergemaal Wijckel in gebruik

WIJCKEL - Aaltje Rispens, dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân, officieel het gemaal De Graverijpolder in Gaasterlân-Sleat geopend. Zij deed dit samen met kinderen van christelijke basisschool De Regenboog in Wyckel.

Het gemaal De Graverijpolder bemaalt een gebied met een oppervlakte van 855 hectare in de Graverijpolder. Het bestaande gemaal was verouderd en was aan vervanging toe. Wetterskip Fryslân heeft het nieuwe gemaal voorzien van twee visvriendelijke Hydrostal pompen met een capaciteit van 2x43 m3/min en 1x12m3/min. Met deze visvriendelijke pompen kunnen vissen het gemaal vrij passeren. Door het nieuwe gemaal, dat in 2012 is gebouwd, is de bemaling voor de komende dertig jaar weer op orde. Dit voorjaar is de laatste hand gelegd aan de inrichting van de omgeving. De totale kosten van het project bedragen circa 1,6 miljoen euro. Vormgeving Het gemaal is op bijzondere wijze ingepast in de omgeving. Het gebouw heeft een sedumdak. Omdat het gemaal midden in het open landschap staat, past dit groene dak mooi in de omgeving. Aangezien het gemaal vlak naast een weg ligt, is bewust gekozen voor het op ruime schaal toepassen van glas aan zowel de voor-als achterzijde. Hierdoor kan het publiek goed zien wat er in de gebouwtjes staat en dwars door het gemaal heenkijken naar de afvoersloot. Op de foto mimespeler en stemkunstenaar Niek Boes, dagelijks bestuurslid Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslân en een leerling van basisschool De Regenboog in Wyckel openen het gemaal met een druk op de knop. Fotograaf: Arthur Smeets.