Fietsen door het glooiende Gaasterland

RIJS - It Fryske Gea houdt volgende week donderdag een fietstocht door het glooiende Gaasterland. Het thema van deze begeleide excursie is fietsen door het land van gaast, klif en bos. De tocht is twintig kilometer lang, start om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur.

Gaasterland staat bekend om haar mooie landschap, prachtige bossen en het weidse uitzicht over het IJsselmeer. De naam Gaasterland is ontleend aan de gaasten, dit zijn de hoge keileem- en zandgronden. De gronden werden ongeveer 200.000 tot 125.000 jaar geleden omhoog geschoven door enorme gletsjers. Zo ontstonden de hoogten in Gaasterland. De steile kliffen in Gaasterland ontstonden doordat de toenmalige Zuiderzee langzaam het taaie keileem afkalfde. Het Murnserklif is een voorbeeld zo’n klif. In het bosrijke Gaasterland ligt het Rysterbosk. Het gevarieerde loofbos is in de zeventiende eeuw aangelegd. Het bos heeft statige lanen en met daarop liggende dwarslanen. In deze periode van het jaar valt het bos op door de enorme beukenbomen met hun prachtige bladeren. Daarnaast staan in het bos verschillende holle bomen waarin vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en dassen voelen zich in dit bos thuis.
Opgave voor de excursie kan tot woensdag 26 juni via www.itfryskegea.nl en het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelnemers dienen zelf een fiets mee te nemen.