Koudumer schrijft boek over oud Fries bestuursysteem

KOUDUM - De Friezen beschikten al tijdens de Middeleeuwen over een eigen rechts- en bestuurssysteem. De Koudumer Klaas de Groot schreef er het boek 'Gebroken Oranje' over. 

Dat de Friezen een eigenzinnig volk zijn en waren weet bijna iedereen. Maar dat zij reeds tijdens de Middeleeuwen beschikten over een door henzelf ontwikkeld rechtssysteem en een voor die tijd zeer democratisch bestuurssysteem is nog niet algemeen bekend. Beide systemen gingen omstreeks het jaar 1800 verloren door grote veranderingen in de politieke situatie. Hoe dit zomaar kon gebeuren beschrijft de Koudumer cultuurhistoricus Klaas de Groot na een intensief onderzoek in zijn boek 'Gebroken Oranje, Overlevingsproblemen van het politieke patriciaat van het Friese platteland vóór, tijdens en na de Franse periode'. In dit 430 pagina's tellende boek wordt verslag gedaan van dit onderzoek, waarbij alle bronnen en met het onderzoek samenhangende literatuur zorgvuldig zijn vermeld. De in 1934 in Leeuwarden geboren auteur, die zijn gehele werkzame leven als elektronicus en systeemingenieur heeft gewerkt, heeft op latere leeftijd nog cultuurwetenschappen gestudeerd. Tijdens die studie heeft hij zich gespecialiseerd in de Friese geschiedenis. Het boek is momenteel nog slechts bij enkele online boekwinkels te koop. Het ligt in de verwachting dat het binnenkort in de gewone boekwinkels en bij de grote online boekwinkels is te verkrijgen.