Theo Bosma (13) maakt jonge ekster tam

BALK - De 13-jarige Theo Bosma uit Balk vond op maandag 22 juli een jonge ekster bij de Greide. Hij nam de jonge vogel mee naar huis waar hij hem voedt en onderdak biedt.

  Cees Walinga   Om de vogel tam te maken loopt hij trots met zijn vondst over de Lutskemarkt. ,,Dan kin der wenne oan de minsken”, zegt de jongen glunderend. Hij schat dat het dier ongeveer drie weken oud was toen hij hem vond. ,,Hy rûn oer de dyk, ik koe ‘m maklik pakke”, vertelt hij, terwijl twee nieuwsgierige  dames het vogeltje aaien. ,,Wat schattig. Wij hebben thuis eens twee jaar een kraai gehad”, vertelt een van de twee. ,,Die was ook zo tam." Theo heeft iets met roofvogels. Hij gaat wekelijks met Willem Louwsma op pad om roofvogels te ringen. ,,Ik help by it ringjen fan beamfalken, mûzefalken en hoannebiters”, laat hij trots weten. Het is zijn doel om de ekster tot maatje te maken. Hij geeft de vogel wit brood en in melk gedoopte kattenbrokjes. ,,De molke lit ik der wol útrinne, want dêr moat er net te folle fan ha.”   Het dieet doet de ekster goed, want de vogel groeit als kool. ,,Hy is ek net bang mear. Hy sit gewoan op de foarste stok yn ‘e koai en yt sa út myn hân. En ek as ús heit him iten jout is der net skrikkerich. Hy byt net en skreaut ek net.” Theo neemt de ekster morgen ook mee als hij op vakantie gaat. ,,Hy kin net thús bliuwe. Myn sussen binne wol thus, mar dy binne al bang foar de kiepen. Dêr kriget er gjin iten fan.”   Theo neemt zijn zorgtaken serieus. De ekster, waarvoor hij nog geen naam bedacht heeft, gaat in zijn kooitje mee naar Schoonoord. Hij hoopt dat de vogel in de toekomst, mak dat ie is, altijd bij hem in de buurt blijft. ,,Dat is wat ik wol in tamme ekster dy’t by my is.” Voorlopig houdt hij de poten van de vogel goed vast, al is het jonge dier nog niet vliegvlug. Voor de krant poseert hij graag met zijn ekster.