Corina (19) dolgelukkig met vakantiewerk bij Kleurrijk

OUDEMIRDUM - De 19-jarige Corina Spijker uit Balk heeft de vakantie van haar leven als vakantiekracht bij Boerderij Kleurrijk in Oudemirdum.

  Cees Walinga   ,,Ik gean mei in hiel soad plesier nei myn wurk. Ik bin hjir as stazjêre kommen en bin bliid dat ik hjir ek fakânsjewurk dwaan kin”, zegt ze temidden van de logeergroep, die aan de koffie zit in de keuken van de logeeraccommodatie. Ze rondde het afgelopen jaar haar opleiding maatschappelijke zorg aan Friese Poort in Sneek af. Voor die opleiding liep ze in haar examenjaar stage bij Kleurrijk Oudemirdum, dat onderdeel is van de J.P. van den Bentstichting.   Na de zomervakantie begint ze aan een opleiding verzorgende IG bij de zorggroep Plantein. Dat betekent een dag in de week naar school en vier dagen praktijk bij de zorginstelling. ,,Ik bin dêr hiel lokkich mei. Der wiene mar in pear plakken.” Bij Plantein komt ze in de ouderenzorg terecht. ,,Mar dat is ek echt myn ding. Ik fyn it moai om mei âlderen as mei gehandicapten te wurkjen. As ik mar soargje kin.”   Naast het vakantiewerk in Oudemirdum werkt ze ook nog bij zeilschool ‘De ûlepanne’ in Balk. ,,Ik doch dêr húshâldelik wurk, lykas it iten moarns klear sette. En skjin meitsje. Dat fyn ik ek wol leuk. Dat is lekker dyn holle leechmeitsje.” Bij het werk bij Kleurrijk voelt ze echter veel meer verantwoordelijkheid en ervaart ze grote waardering van de mensen om zich heen.   De hele zomervakantie is ze eigenlijk aan het werk. De twee vakantiebaantjes zorgen er voor dat ze de hele week bezet is. De enige vakantie die ze had was meegaan als begeleider met een groep van 9 personen van Kleurrijk naar Bio in Arnhem. Dit is een vakantieonderkomen voor mensen met een beperking met zwembad, bioscoop en rondom bossen.   ,,Ik wie kapot”, zegt ze over die week ‘vakantie’. ,,Mar ik helje der wol in hiel soad enerzjy út. It bysûnder is datst in 24 oere erfaring hast mei de minsken. Dêr ha ik in hiel soad fan leard.” In de vakantie is het werk in het woon- en logeerhuis van Kleurrijk iets minder hectisch dan buiten de vakanties om, ervaart Corina. ,,De bewenners kinne lekker útsliepe. Se hoege net betiid nei skoalle en oare dingen. Dat jout moarns wol wat rest”, vindt ze.   Een andere leuke bijkomstigheid voor de Balkster is dat ze haar kooktalenten volop kan tonen bij de woontak van Kleurrijk Oudemirdum. ,,Ik ha krekt noch salade foar de barbecue makke. We brûke hjir farske en skjinne produkten foar it iten.” Kokkerellen voor de groep vindt ze mooi werk.   En zelfs haar hobby voetbal komt bij Kleurrijk nog goed van pas. De logés Minne uit Heeg en Martijn uit Joure dagen de libero van de dames van Balk bijvoorbeeld nogal eens uit voor een partijtje. Als haar uren er bij Kleurrijk opzitten, gaat ze ook graag als vrijwilliger mee om uitjes, zoals een dagje varen, voor de bewoners mogelijk te maken. ,,Ik bin hjir helemaal op myn plak”, zegt Corina. Wat haar betreft kan de vakantie bij Kleurrijk in Oudemirdum niet lang genoeg duren.   Boerderij Kleurrijk aan de Boegen 2 in Oudemirdum is een plek waar gewoond, gelogeerd en gewerkt wordt door mensen met een beperking. Er zijn verschillende activiteiten waar ook mensen ‘van buiten’ aan deel kunnen/mogen nemen, zoals de winkel, schenkerij en proeverij De Hooiberg, de speeltuin, het rolstoelpad door het bos en de kinderboerderij. Verder is er een atelier, waar cliënten uit de regio dagbesteding hebben. Meer informatie over Kleurrijk Oudemirdum op www.boerderijkleurrijk.nl