SKS-primeur: skûtsjes vallen op elkaar

WOUDSEND - Twee skûtsjes die na een woeste windvlaag aan elkaar kleven en samen om dreigen te slaan bij de eerste bovenwindse boei. Dat enerverende nieuws hing maandag minutenlang boven de SKS-wedstrijd op Woudsend. Na een prachtige start voor Pieter Brouwer van Heerenveen waaide Twee Gebroeders van Albert Visser uit Drachten hem zijdelings tegemoet. Het grootzeil van Drachten omkrulde daarna bijna de mast van Heerenveen, maar door de fok en de vaart van Heerenveen veerde Drachten overeind. Met een windkracht vier tekende dit de straffe strijd af. De bemanning , in totaal een kleine dertig man, wist door kloek optreden verder onheil af te wenden.

Het omslaan van een skûtsje geldt bij de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) als een zeldzaamheid. Bij de topspanning , na een matte week met slechts enkele hoogtepunten, leken de stoppen nu door toedoen van Aeolus door te slaan. Behoedzaam gingen de veertien skûtsjes van start om geen kostbare tijd door een valse start te verliezen. Met De Sneker Pan fier op kop leek Heerenveen zich veilig achter de voorhoede aan te kunnen sluiten, totdat de al spectaculaire spanning werd verbroken door een wilde vlaag. Drachten verliet door averij de wedstrijd, maar tekende evenals Brouwer wel protest aan bij de jury. ,,Der sitte putsjes yn ‘e mêst. Miskien moatte wy moarn it seil fan 2011 wol wer brûke, want wy witte net hoe’t dit allegearre beteard”, vertelde Albert Visser na afloop aan het verslaggeversteam van Omrop Fryslân. Hij bracht de zaak niet zelf voor de jury, maar liet dit in vertrouwen over aan een bemanningslid. ,,Ik moat earst mar even nei de sylmakkerij om de skea op te nimmen”. Pieter Brouwer kon hem in het heetst van de strijd in het eerste opgaande rak onmogelijk ontwijken door de bonte verrassing van Aeolus. Over het afhandelen van de protesten later meer. De beelden blijven uniek, omdat deze risicovolle manoeuvres nog nooit zijn vertoond in de SKS-historie. Na de aanvaring kon Heerenveen doorzeilen. Brouwer eindigde, onder voorbehoud van de protestuitslag, als zesde achter Sneek, Bolsward, Lemmer, Joure en Stavoren. Ook Grou verliet de wedstrijd na een protest van Earnewâld en na het verliezen van de fokkeloet. (Foto’s: Jelle Raap)