NCPN eist beter servicepunt Balk

Balk - BALK - De fractie van de NCPN in de gemeenteraad van Lemsterland maakt zich zorgen over de dienstverlening van fusiegemeente De Friese Meren in Balk. Het servicepunt noemt ze niet volwaardig.

  Ze wil van het college weten waarom Gaasterlanders in het servicepunt Balk niet terecht kunnen voor zaken die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betreffen. Ook vindt de fractie het raar dat in Balk aanvraagformulieren voor het nieuwe minimabeleid niet aangevraagd kunnen worden. Dat kan wel in Joure en Lemmer.   De fractie is van mening dat het servicepunt in Balk alles behalve volwaardig is. De fractie vraagt de serviceverlening op te schalen naar het niveau van Joure en Lemmer. Verder spreekt de NCPN haar bezorgdheid uit over het vervallen van de mogelijkheid voor burgers om deel te kunnen nemen aan de voor lage inkomens gunstige ziektekostenverzekering van De Friesland (AV Friso). Ze noemt deze maatregel ‘de zoveelste aanslag op het besteedbaar inkomen van nogal wat mensen in het Friese Meren-gebied'.