ChristenUnie vraag GS om opheldering Sminkefeartpad

BALK - De fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten deelt de zorg van natuurorganisaties in Gaasterland over de aanleg van een wandelpad in de Sminkefeart in Gaasterland.

De Balkster Courant berichtte donderdag over de aanleg van het pad, waarover in groene kringen grote verwondering is ontstaan. Het pad wordt aangelegd op zogenaamde geotubes waarin de baggerspecie wordt opgeslagen en daarvoor moeten zeldzame koningsvarens plaatsmaken. De gemeente belooft overigens dat deze teruggeplaatst zullen worden. Het uitbaggeren van de Sminkefeart begint deze herfst. De ChristenUnie wil opheldering van Gedeputeerde Staten over de plannen met de Sminkefeart. Zij wil weten of het college, bij de toezegging van een subsidiebedrag van in totaal bijna 1,5 miljoen euro voor deze baggerplannen, op de hoogte was van dit plan voor slibbehandeling en de verontrusting van de natuurorganisaties hierover? Zo ja, waarom heeft het college hier dan toch mee ingestemd? Als het college niet op de hoogte was van de verontrusting van de natuurorganisaties, in hoeverre was het college er dan van op de hoogte of de natuurorganisaties wel of niet betrokken zijn bij het maken van deze plannen? Het uitgebaggerde slib zal worden gebruikt als ondergrond voor nog aan te leggen wandelpaden langs beide zijden van de Sminkefeart. Kan het college aangeven wat de noodzaak is van de aanleg van deze wandelpaden en daarbij uitleggen wat de functie is/wordt van de huidige wandelpaden die nu langs de oevers van de Sminkefeart lopen? Is het college er van op de hoogte dat met het uitvoeren van dit plan de unieke oevers met daarop de beschermde en zeldzame koningsvaren en dubbelloof zullen worden aangetast? Zo ja, heeft deze aantasting de instemming van het college? Is het college nog steeds positief over de plannen, die ze in een eerdere publicatie goed voor de natuur- en landschapswaarden noemde? Is het college bereid om in contact te treden met het college van Gaasterlân-Sleat om bij hen aan te dringen op een oplossing die voor de natuurorganisaties acceptabel is?