Weromsjen yn Gaasterlan (128)

Balk - (vervolg van 116). Na de aankoop in 1926 van de voormalige hoefijzerfabriek  in Balk door de coöperatieve zuivelfabriek Harich bleef het een aantal jaren rustig op het gebied van uitbreidingen. In de Hepkema’s verscheen in 1927 het volgende bericht: “Balk, 4 april. Terwijl men hedenmiddag bezig was een schip geladen met steenkool bestemd voor de coöperatieve zuivelfabriek “Harich”te lossen, ontstond, waarschijnlijk door te fel stoken der kachel, een begin van brand in de kajuit. Door een deur,uitkomende in het ruim, te forceeren, wist men zich toegang te verschaffen en met emmers water  het vuur te dooven.”

In de zomer van datzelfde jaar was de fabriek weer in het nieuws: “Balk: Jan M., 24 jarig assistent aan de zuivelfabriek heeft zich j.l. 7 juni de weelde veroorloofd den dorpsveldwachter Walda aldaar  te betitelen met “kwajongen”. Dit werd als beleediging  opgevat en aangebracht in het huis met de pilaren, waar Themis zetelt (is het gerechtshof in Leeuwarden). Eisch en vonnis (bij verstek) f 10,- boete of 10 dagen hechtenis.”  Op de foto de zuivelfabriek  vlak voor de grote uitbreiding van 1937/1938. Daarover meer in aflevering 136.   Foto en tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327