Veel schade bij vernielingen op schoolplein De Bolster

BALK - Tijdens het slotweekeinde van de Balkster Feestweek zijn het speelhuis en de zandbak bij cbs De Bolster aan de Wikelerdyk in Balk vernield.

Ook werd de sluitpoort  uit het hekwerk gehaald en in de struiken gegooid. De scharnieren zijn daarbij vernield. De schade wordt geschat op 800 euro. De politie vermoedt dat de daders gezocht moeten worden onder aangeschoten feestweekvierders. 
De directeur van de basisschool De Bolster aan de Wikelerdyk heeft aangifte gedaan van de vernielingen. De politie vraagt getuigen zich te melden.