Trailerhelling en steigers in gebruik

Balk - KOUDUM - De nieuwe trailerhelling en aanlegsteigers aan de Heidenskipsterdyk in de Koudumer Far zijn ingebruik genomen.

Met de realisatie rondt het 100 jaar oude Dorpsbelangen Koudum een belangrijk project af.Vanuit de Dorpsvisie Koudum 2025 kwam duidelijk een behoefte naar voren voor meer aanlegplaatsen en een openbare trailerhelling voor recreanten in en nabij het dorp. Ook de brandweer had behoefte aan een goed bereikbare trailerhelling. Een werkgroep van vrijwilligers waarin vertegenwoordigers uit de ondernemersbranche en de watersportvereniging ‘De Fluessen’ ging aan de slag.
Dankzij inbreng vanuit de gemeenschap is er eveneens de mogelijkheid voor eenkanoin- en uitstapplaats gerealiseerd. Met een goed doordacht projectplan werd financiële steun van zowel de gemeente Súdwest-Fryslân als de provincie Fryslân verkregen via Europese subsidies. Nog tijdens de aanleg van de aanlegsteigers en trailerhelling in de afgelopen zomermaanden werd door recreanten al gebruik gemaakt van de voorziening. Foto Balkster Courant
   
     
[i] <YS><CP,31pp><CL,11.64m><YS,1>
[ii] <YR>