Fryslân nog altijd populair bij watersporter

Lemmer - SNEEK - Fryslân is nog steeds de populairste watersportbestemming van Nederland. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van Het Friese Merenproject over de periode 2011-2015. Op dit moment wordt volgens planning nog hard gewerkt aan de uitvoering van een groot deel van dit project. De effecten op werkgelegenheid en bestedingen blijven echter achter op de in 2000 geformuleerde doelstellingen. Dit komt vooral door de economische teruggang. Ook het slechte weer in de vaarseizoenen 2011 en 2012 speelde hierbij een rol.

De doelstelling van Het Friese Merenproject voor de werkgelegenheid in de watersportsector is een groei van 30 procent over de periode 2000-2015. Bij de evaluatie in 2010 was die groei over de periode 2000-2009 nog 23 procent. Over de periode 2000-2012 is de daadwerkelijke groei 12 procent. Recreanten hebben 7% meer besteed in Fryslân  in die periode.  Dat blijft ver achter bij de beoogde 150 procent.  Gezien de verwachte lage economische groei voor de komende jaren zijn deze doelstellingen voor 2015 niet meer haalbaar. In 2011 hebben de Provinciale Staten als nieuw doel geformuleerd dat Fryslân als watersportbestemming dezelfde marktpositie moet behouden. Ondanks het niet halen van bovenstaande doelstellingen is Fryslân nog altijd met voorsprong de favoriete vaarlocatie bij Nederlandse watersporters. Projecten op schema De uitvoering van de verschillende projecten ligt goed op schema. Er is al veel gerealiseerd om het watersportgebied in Fryslân aantrekkelijker te maken. Zo heeft de Noordelijke Elfstedenvaarroute meer diepgang gekregen en zijn bruggen verhoogd.  De historische Turfroute wordt beter bevaarbaar. In Stavoren wordt op dit moment een  tweede sluis gebouwd. Er is geïnvesteerd in verschillende natuurprojecten en achterstallig baggeronderhoud wordt bijgewerkt. Daarnaast krijgt een groot aantal watersportplaatsen en toegangspoorten een aantrekkelijker aanzicht vanaf het water. In Delfstrahuizen-Echtenerbrug zijn bijvoorbeeld kaden aangepakt en ligplaatsen uitgebreid met punten voor vuilwater inname. Er blijven op allerlei plekken nog kansen liggen waar particuliere investeerders hun voordeel mee kunnen doen. Tot slot ontwikkelt Fryslân zich steeds verder als duurzaam watersportgebied. Zo stimuleert de provincie het elektrisch varen, dat zorgt voor meer rust en schoner vaarwater. Aandacht voor jeugd en wifi Het Friese Merenproject is in 2000 van start gegaan om de positie van Fryslân als watersportattractie te versterken. Het programma loopt tot en met 2015. Sinds 2009 heeft het project duidelijk last van de teruggang in de economie. Naar verwachting zullen effecten die nu uitblijven, met name de groei in werkgelegenheid en bestedingen, op de langere termijn wel zichtbaar zijn. Om die groei te stimuleren wil de provincie met een aantal nieuwe maatregelen het bedrijfsleven een impuls geven om nieuwe banen te creëren.  Twee aandachtspunten zijn toegevoegd aan Het Friese Merenproject : extra aandacht voor de jeugd en een grotere beschikbaarheid van wifi voor toeristen.