Ringleiding in dorpshuizen SWF

Balk - KOUDUM - Wethouder Wigle Sinnema van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft woensdag in dorpshuis De Mande in Nijlân het startschot gegeven voor de realisatie van het ringleidingproject in deze gemeente.

  Mensen met een gehoorbeperking kunnen met deze voorziening volledig meedoen aan activiteiten in de dorpshuizen in de gemeente. Alle dorpscentra worden namelijk voorzien van een ringleiding. En dat is uniek inNederland, zegt de gemeente. De aanleg van deze voorzieningen voor slechthorenden is een initiatief van Hoor Friesland. De organisatie werkt nauw samen met de gemeente Súdwest-Fryslân, Doarpswurk en MEE Friesland.   Toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een (hoor-)handicap wordt steeds belangrijker. Eén van de hulpmiddelen is het aanbrengen van een ringleiding voor mensen met een hoortoestel. Vorig jaar zijn de bestaande ringleidingen van vijftien dorpshuizen/MFC’s in Súdwest-Fryslân gekeurd. Daarnaast hebben de besturen van 21 dorpshuizen advies gekregen om ook een ringleiding aan te schaffen. De provincie Fryslân (subsidie Frysk Ynfestearringsbudzjet Lanlik Gebiet), de gemeente Súdwest-Fryslân en het Revalidatiefonds nemen elk een deel van de kosten op zich. In de dorpshuizen leggen vrijwilligers de kabels aan.