Weromsjen yn Gaasterlân (133)

Balk - In nummer 129 van deze rubriek lieten we een foto zien van de in 1930 afgebrande boerderij van baron van der Feltz op Trophorne. Voor de pachter Wigle van der Zijpp werd in 1931 op de huidige Trophornsterwei 3 een nieuwe boerderij gebouwd zoals op de foto te zien is. De Balkster gemeentearchitect Douwe van der Meer maakte het ontwerp. Timmerman Jarig Feenstra uit Mirns was de laagste inschrijver van de aanbesteding. De bouwkosten bedroegen f 24.500,-. Tijdens de bouw van de boerderij kwam de 62 jarige werkman Siebe Haringsma uit Balk om het leven. Hij raakte bekneld onder een schuivende betonplaat in de put waar hij aan het werk was. Na van der Zijpp  kwam rond 1955 de familie Geertsma op de boerderij die sinds 1994 bewoond wordt door de familie Flapper.

Foto: mevr. Zantema-van Strien, tekst: Johan Groenewoud reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327