Politiespreekuur in Balk wordt opgeheven

BALK - Het spreekuur van de wijkagent in Gaasterlân-Sleat in het gemeentehuis in Balk wordt opgeheven. Sinds de sluiting van het politiebureau in Balk hield de wijkagent daar iedere week nog een spreekuur. De laatste tijd bleek er echter nauwelijks behoefte aan deze voorziening. Voor politiezaken kunnen inwoners van Balk terecht op het politiebureau in Koudum dat op werkdagen geopend is van 9.00 tot 17.00 uur.