sKoar: nieuw koor voor mensen met verstandelijke beperking

Warns - Onder de naam 'sKoar' start dinsdag 8 oktober in Warns een nieuw koor voor jonge mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Het koor wordt enthousiast geleid door de professionele dirigent Pytsje Feenstra. Iedereen, tussen de 15 en 35 jaar, die van zingen houdt is van harte welkom. De repetities zijn elke dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur in De Spylder, Buorren 23, in Warns. Neem voor meer informatie contact op met Anne Joosse: 06-49877657 en Annejo Dijkstra: 0514-681974