Interesseavond Mijn Gaasterland over duurzame energie in De Treemter

Balk - Mijn Gaasterland, nodigt alle inwoners van Balk uit voor de interesseavond over duurzame energie op 15 oktober. De avond wordt gehouden in De Treemter in Balk en start om 20:00 uur.

Mijn Gaasterland is initiatiefnemer in diverse projecten om duurzaamheid door te vertalen in praktische acties en op deze manier energiebesparing en duurzaam energiegebruik dichterbij de burger te brengen. Een eerste stap op weg naar duurzaam energiegebruik in Gaasterland is het bouwen van een breed draagvlak. Daartoe is vanaf dit voorjaar een inventarisatie-ronde langs alle dorpen in Gaasterland gestart. Op dinsdag 15 oktober wordt een interesse-avond in Balk georganiseerd. Bewoners van Balk worden uitgenodigd om hun mening kenbaar te maken over duurzaam energiegebruik in Gaasterland en mee te denken over praktische invullingen. Doel van deze avond is om enthousiasme te creëren en interesses te peilen. In een informele sfeer zullen een aantal sprekers ons informeren over de mogelijkheden van besparingen en toepassingen van duurzaam energiegebruik. Sprekers op de avond zullen zijn: Otto Jansen (energiebesparing), Johan Kievit (energie coöperatie) en Jan Brinkman (gezamenlijk inkoop). Meer informatie is te vinden op de website: www.mijngaasterland.nl. Speerpunten die aan bod komen zijn energiebesparing, gezamenlijke inkoop energie en gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Zo zal de lezing over energiebesparing ingaan op mogelijkheden voor besparing op vlak van verwarming, isolatie, verlichting en zonneboilers. Ook zal de animo voor gezamenlijke inkoop van energie, in de vorm van een coöperatie, en de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen worden gepeild.

Over Mijn Gaasterland

Mijn Gaasterland’ is een (groeiende) groep mensen die duurzame initiatieven wil ontwikkelen en uitvoeren in de eigen leefomgeving. Pijlers daarbij zijn een duurzame toekomst en een betrokken samenleving. Op deze manier wil ‘Mijn Gaasterland’ bijdragen aan de bewustwording van de samenleving dat duurzaamheid een belangrijk item wordt voor de nabije toekomst.