"Plasterk met landsdelen op doodlopende weg"

Fryslân - Minister Plasterk bevindt zich met de landsdelendiscussie op een doodlopende weg. Dat vindt althans provinsje Fryslân.

Plasterk lijkt onomkeerbare stappen te zetten nu hij het wetsvoorstel voor de vorming van de Noordvleugelprovincie in de Randstad naar de Tweede Kamer stuurt. De minister heeft nog geen overtuigende visie op het hele openbare bestuur heeft gegeven. Iets wat hem, alvorens het wetsvoorstel te versturen, wel door de Eerste Kamer is gevraagd. Fryslân zegt met kracht bezwaar te maken.

Vijf landsdelen

Het kabinet wil Nederland terugbrengen tot vijf landsdelen. De procedure voor de vorming van het eerste landsdeel is in gang gezet. Hiertoe heeft de minister als eerste stap zijn herindelingsontwerp voor de Noordvleugel provincie ter inzage gelegd. Belanghebbenden, waaronder provinsje Fryslân, krijgen tot 16 oktober de tijd om te reageren op het voorstel. Gedeputeerde Tineke Schokker: “Als ik naar mijn zin woon, ga ik niet op zoek naar een nieuw huis. De minister geeft zelf in zijn visie aan dat de noodzaak om landsdelen te vormen ontbreekt. Ik snap dus niet waarom hij zoveel energie steekt in dit onderwerp. Er zijn momenteel wel andere zaken binnen de BV Nederland die opgelost moeten worden.”