Model windschip primeur op donkerbruine kramenmarkt

WORKUM - Tijdens de maritieme markt in Workum wordt op zondag 20 oktober voor het eerst het model van een windschip getoond.

  Een windschip is een modern zeilend vrachtschip. De lijnen van het windschip zijn gebaseerd op een schip uit de late clipperperiode, namelijk Kosmopoliet III. Het zeilplan is ontworpen naar de modernste inzichten en heeft het Dyna tuig van Wilhelm Prölls als uitgangspunt. Aan de romp zijn enkele veranderingen toegepast om te voldoen aan de huidige eisen van een snel schip. De lijnen in de boeg zijn iets fijner en de voorsteven is iets rechter. Het schip heeft een flushdek en de romp bestaat uit twee dekken. Het blijft echter een vrachtschip en geen jacht. Ook het Dyna tuig is aangepast. In plaats van dat de ra’s tegen de mast zijn gefixeerd, kunnen bij het windschip ra’s en zeilen ieder afzonderlijk worden gebrast. De zeilen worden vanaf het dek bediend, zowel het brassen als het zetten en wegnemen van de zeilen. Tussen de masten kunnen driehoekige zeilen worden gezet, die door middel van een rolsysteem worden bediend. De trapezium masten worden ondersteund door twee steunmasten. Dit heeft tot gevolg dat er hoger aan de wind kan worden gezeild en dat er ook gemakkelijker kan worden gelost en geladen. De ra’s zijn gevormd naar de modernste inzichten. De romp maar ook de masten zijn composiet van constructie, in dit geval een combinatie van hout en epoxy. De belangrijkste redenen om dit materiaal te gebruiken zijn: het is duurzaam en sterk en het kent een enorme gewichtsbesparing.   De donkerbruine kramenmarkt wordt gehouden rondom de haven en sluis van Workum, vanaf 13.00 uur.