Bedrijven en scholen ambitieus van start met Tour d'Energie

Leeuwarden - Bedrijven, scholen en instellingen doen er allemaal aan mee: De Tour d'Energie. Gedeputeerde Hans Konst gaf gister in de Blokhuispoort het startschot.

Zes tot negen maanden op een praktische en motiverende manier energie besparen. Dat is kort gezegd het doel van de Tour d'Energie. Deelnemers worden tijdens het traject begeleid door een coach. Er zijn diverse trajecten te volgen en de deelnemende organisatie kan kiezen welk traject het beste bij de medewerkers en de organisatie past. A7Westergo, het projectbureau van de provincie Fryslân, is een van de organisaties die subsidie heeft verleend aan dit project. Tijdens de bijeenkomst in Leeuwarden overhandigde Kees Moltmaker van Tour d’Energie een eerste Tourkit aan Konst.