Kustplaatsen vechten tegen windmolens

Hindeloopen - De Stichting Don Quichot uit Hindeloopen houdt in de kustplaatsen een referendum over de plaatsing van windmolens in het IJsselmeer.

De stichting vecht tegen de plannen van het Rijk om een mega-windpark van 250 - 400 Megawatt in het noordelijk deel van het IJsselmeer te plaatsen. Het gaat hierbij om ongeveer 70 windmolens met een tiphoogte van 180 meter. De geplande locatie is 6,5 kilometer vanuit het Makkumer Strand, de kust 8 kilometer volgend tot Workum, over een breedte van 6 kilometer in de vorm van een ruit. Bijna 50 vierkante kilometer. Op deze plannen zijn 668 zienswijzen ingediend bij de Rijksoverheid. Ook Plaatselijk Belang Hindeloopen en de Vereniging Hielper Haven hebben dit gedaan. Op 10 juni jongstleden hebben Plaatselijk Belang Hindeloopen en Skipsmaritiem tegen deze plannen gepleit in de Raadscommissie Dorp, Sted en Omkriten. Stichting Don Quichot is uit onvrede met deze plannen in Hindeloopen opgericht door Pieter Tichelaar uit Makkum, Jaap Proemstra uit Stavoren en Alie Talhout uit Hindeloopen. Het Bestuur is inmiddels uitgebreid met Bob Bakker (Kornwerderzand), Doeko Visser (Witmarsum) en Wibo van de Linden (publiciteit). De stichting wordt gesteund door alle Plaatselijke Belangen langs de kust, watersportverenigingen, horeca en bijvoorbeeld Stichting Immaterieel Erfgoed. Don Quichot is niet tegen windmolens. De stichting ziet het belang van duurzame energie en ook dat windenergie een belangrijke optie is om dat te realiseren. Maar Don Quichot is wel tegen windmolens op deze plek in het IJsselmeer. Als alternatief voor het IJsselmeer verwijst de stichting naar de Milieu Effect Rapportage waarin de Provincie gewezen wordt op een alternatieve locatie, het ‘Middel See gebied' ten noordwesten van Leeuwarden. De gemeente is tegen, maar de provincie moet voor 31 december 2013 een besluit hebben genomen over deze problematiek. Daarom komt Stichting Don Quichot in actie.