Provincie Fryslân sluit aan op actie 'Duurzaam wonen' Koudum

Koudum - Net na de lancering van de actie 'Duurzaam wonen' in Koudum doet de provincie Fryslân er een schepje bovenop (€ 11,2 miljoen) zodat het nu in Koudum zeer aantrekkelijk wordt om verduurzamingmaatregelen uit te voeren aan de woningen.

Onlangs is Coöperatie Duurzaam Koudum gestart met het woningeigenaren bewust te laten worden van de energiebesparingmogelijkheden voor hun woning middels een voordelig maatwerkadvies en/of een quickscan. Dit wordt nu via de nieuwe Energiepremie aangevuld met een interessante subsidie regeling voor de woningeigenaren die daadwerkelijk aanpassingen gaan laten uitvoeren. Duurzaam Koudum heeft in het centrum van het dorp, aan de Verlengde Hoofdstraat 12, deze maand tot en met 1 november op elke vrijdag van 17:00 tot 20:00 een energiemarkt. Daar kunnen mensen zich laten voorlichten over de mogelijkheden van besparing, subsidies, duurzaamheidleningen en overige acties van Duurzaam Koudum. Op de energiemarkt zijn tevens tastbare installaties en producten opgesteld zoals verschillende LED lampen, zonneboilers, PV panelen, bouwkundige isolatie concepten enz. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamkoudum.nl.