Opbrengst collecte KWF

BALK - De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Gaasterlân-Sleat heeft dit jaar €7019,29 opgebracht.

Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.